Spektrometr

Spektrometr jest podstawowym urządzeniem, które znajduje się w każdym laboratorium analitycznym. Na podstawie wykreślonego przez niego widma można stwierdzić skład pierwiastkowy danej substancji. Opisywane urządzenie ma szeroką skalę zastosowań, o których będzie mowa w dalszej części artykułu. 

Jak działa spektrometr?

Spektrometr z danlab.pl zbudowany jest z komory próżniowej, elektromagnesu, detektora oraz układów regulacji i rejestracji kreślonego widma. Jest ono analizowane, dzięki czemu można rozróżnić poszczególne pierwiastki, które mają charakterystyczne dla siebie widmo. Spektrometr jest w stanie badać substancje o różnym stanie skupienia. Wykorzystywany jest w fizyce, chemii, medycynie i wielu innych dziedzinach nauki. W medycynie pomaga diagnozować choroby takie jak Alzheimer, Parkinson, nowotwory czy miażdżyca. 

Rodzaje spektrometrów

Spektrometry dzielą się na kilka różnych rodzajów. Pierwszym z nich jest spektrometr iskrowy. Umożliwia analizę śladowej ilości pierwiastka lub dużej jego ilości. Kolejnym rodzajem jest spektrometr wykorzystujący metodę fluorescencji rentgenowskiej. Istnieje jeszcze kilka innych rodzajów spektrometrów takich jak np. spektrometr alfa, beta, gamma, masowy, lub rezonansu magnetycznego. 

spektrometr w laboratorium

Podsumowanie

Spektrometr jest niezwykle użytecznym urządzeniem, które znalazło zastosowanie w wielu laboratoriach analitycznych, diagnostycznych, a także jest wykorzystywane w zakładach produkcyjnych. Jest ono wtedy niewielkich rozmiarów, żeby można było je przenosić z jednego miejsca w drugie.