Cieplarka laboratoryjna i jej zastosowania

Sprawnie funkcjonujące laboratorium wymaga odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Gdy w grę wchodzą procesy inkubacji, niezbędna okazuje się cieplarka laboratoryjna, zwana również inkubatorem. Czym jest i do czego jest wykorzystywana?

Wykorzystanie cieplarek laboratoryjnych

Zakres wykorzystania cieplarek laboratoryjnych jest bardzo szeroki: z powodzeniem mogą z nich korzystać laboratoria kliniczne, mikrobiologiczne oraz przemysłowe. Sprawdzi się również w procesie kontroli jakości, gdy wymagane będzie utrzymanie stałej temperatury. Cieplarki pozwalają na niezakłócony przebieg, procesu inkubacji utrzymując stałą temperaturę, mieszczącą się w przedziale od 5°C do 100°C dzięki wyposażeniu w system grzałek. Nowoczesne cieplarki laboratoryjne wyposażone są w mikroprocesorowe sterowniki regulujące temperaturę oraz czujniki, które stale ją monitorują. Współczesnym standardem są podwójne drzwi dodatkowo zabezpieczające prawidłowy przebieg procesu.

cieplarka laboratoryjna

Rodzaje cieplarek laboratoryjnych

Wśród rodzajów cieplarek laboratoryjnych możemy wyróżnić posiadające naturalny lub wymuszony przebieg powietrza. Możemy również wybrać wersję cieplarki z chłodzeniem, która pozwoli na utrzymywanie stałej temperatury na niższym pułapie, w tym przy temperaturze ujemnej (do -5°C), a także cieplarki z wytrząsaniem, umożliwiające mieszanie płynów hodowlanych, hodowlę drożdży, bakterii i mikroorganizmów. Szeroki wachlarz dostępnych na rynku rodzajów i modeli pozwala na precyzyjny wybór cieplarki, która będzie spełniać wymagania konkretnego laboratorium, z powodzeniem realizując zadania, jakie przed nią stoją.